Indskoling

Aldersgruppen omfatter børn mellem ca. 7 og 10 år. Børnene stilles en sjov og lærerig udfordring, der skal løses med WeDo-elementer.

Man kan deltage i de to opgavekategorier Open og Regular.

Et hold består af 2-3 børn.

OPEN er en projektorienteret opgave hvor holdet skal bruge elementer fra WeDo 1.0/2.0 til at bygge automatiserede maskiner og robotter, som de kan bruge til at illustrere, forklare og demonstrere, hvordan maskinerne og robotterne kan hjælpe mennesker med at producere flere fødevarer. Maskiner og robotter skal opstilles i en udstillingsbod og holdet skal være klar til at demonstrere deres projekt for publikum og dommere.

I Regular skal der løses en bunden opgave på tid.  Opgaven er at plukke og sortere 4 æbler, der er placeret på banen, og transportere æblerne til forskellige steder på banen afhængig af deres udseende. Holdet skal bruge deres robot til at gennemføre opgaven på max. 2 minutter.

Du finder de fulde opgavebeskrivelser og konkurrenceregler under WRO 2018 og under download.