Om WRO Danmark

World Robot Olympiad (WRO) er en international konkurrence for børn og unge mellem 7 og 25 år, i konstruktion og programmering af LEGO MINDSTORM robotter. Danmark har deltaget i WRO siden begyndelsen i 2004. WRO i Danmark organizeres af eSkills.dk, der er National Organizer for WRO International. WRO bakkes op af en non-profitforening med egen bestyrelse. Medlemsskab af WRO i Danmark er gratis.

WRO er et væsentligt bidrag i arbejdet med at interessere flere børn og unge for teknologi og naturvidenskab og dermed øge rekrutteringsgrundlaget for disse uddannelser på alle niveauer fra faglærte over professionsbachelorer til Phd’ere. Målet er i sidste ende, at producere flere dygtige kandidater til gavn og glæde for de virksomheder, der efterspørger medarbejdere med disse kompetencer.

Vi er specielt glade for, at vi normalt tiltrækker mange piger til vores konkurrence. Således udgjorde pigerne i 2017 ca. 38 % af vores nationale deltagere, og det var da også et hold bestående af 3 unge kvinder fra Solrød Gymnasium, der løb med sejren i OPEN kategorien og repræsenterede Danmark ved den internationale finale i Costa Rica i november. Her fik de en fin 17. plads.

Som en del af WRO i Danmark afholder vi en lang række robotrelaterede aktiviteter for børn og unge året rundt. Også kurser for og seminardeltagelse sammen med underviserne er en fast tilbagevendende aktivitet.

Se endvidere WRO’s årshjul

Open

Open hvor opgaven er mere bred og projektorienteret. Deltagerne skal konstruere robotter indenfor årets tema, lave en præsentation af løsningen mundtligt, en udstilling af robotten, en plakat og en video.

Regular

I Regular-konkurrencen skal robotten løse en bunden opgave på banen på tid.

 

I Danmark kan man deltage i konkurrencerne Regular og Open. Indenfor de forskellige kategorier er deltagerne inddelt i aldersgrupper: Indskoling (op til ca. 10 år) Mellemtrin  (9 – 12 år), Udskoling (13 – 15 år) og Senior (16 – 19 år).

I alle konkurrencerne drejer det sig for deltagerne om at løse en problemstilling i et team på 2- 3 deltagere. Opgaverne kan ikke løses, uden at der bringes en lang række kompetencer som teknisk kunnen, problemforståelse, innovation, kreativitet, præsentationsteknik og samarbejde i anvendelse.

 

Nye tiltag i Danmark

Indtil nu har Danmark af ressourcemæssige grunde kun deltaget i kategorierne Open og Regular i aldersgruppen 16 – 19 år.

WRO Danmark har de seneste år fået mange opfordringer til at udvide aktiviteterne til også at omfatte børn i folkeskolealderen. Kredsen omkring WRO Danmark er derfor blevet udvidet til at omfatte MV-Nordic med henblik på at afsøge mulighederne for dette, herunder at inddrage efterskoler.

Læs mere under menupunktet tilmelding