Udskoling

Aldersgruppen omfatter børn mellem ca. 13 og 15 år. Opgaverne skal løses med LEGO MINDSTORMS robotter.

Man kan deltage i de to opgavekategorier Open og Regular.

Et hold består af 2-3 børn.

OPEN er en projektorienteret opgave hvor holdet skal lave et robotprojekt, der understøtter den måde, som vi dyrker, fordeler og forbruger fødevarer på.

I Regular skal der løses en bunden opgave på tid. Fødevareproduktion kan øges ved at anvende teknologier som robotter, droner og sattelitter til at forbedre dyrkningen af landbrugsjord. Sattelitter og droner kan levere nøjagtige data om jordens kvalitet. Disse data kan bruges af robotter (selvkørende traktorer f.eks.)  til at plante forskellige kimplanter der passer til jordens kvalitet. På den made kan planterne bedre tilpasse sig og det vil forbedre deres vækst.

Robottens opgave er at samle data om jordens kvalitet på markerne på forskellige gårde. Den viden skal bruges til at plante kimplanterne optimalt på de forskellige marker afhængig af jordens kvalitet.

Du finder de fulde opgavebeskrivelser og konkurrenceregler under WRO 2018 og under download.