WRO Open 2019

Fremtidens byudvikling kommer til at foregå under overskriften “Smart Cities”. Nye koncepter, nye ideer og nye teknologier skal hjælpe med at skabe fremtidens byer. Byer, der tilbyder mere effektive processer, grøn energi og innovative løsninger i alle aspekter af vores liv. Denne udvikling vil hjælpe os med at spare på energi, gøre trafikken mere sikker og give os bedre offentlig transport. Samtidig kan den hjælpe vores politikere og beslutningstagere til at træffe de rigtige beslutninger og gøre vores hverdag nemmere.

 

Opgaven til Indskoling

 

I WeDo Open opgaven skal holdet bruge WeDo 1.0/2.0 elementer til at bygge en model af en førerløs skolebus som holdet kan bruge til at illustrere, forklare og demonstrere hvordan en førerløs bus virker. Hvordan transporterer skolebussen automatisk børnene hjemmefra til skolen og hvordan kan bussen bruges som en selvkørende varebil.

Den førerløse skolebus skal placeres i en udstilling og holdet skal være forberedt på at demonstrere for både publikum og dommere.

Download opgavebeskrivelsen for flere detailler

Download materialer til Indskoling

Opgaven til Mellemtrin, Udskoling og Senior

UDFORDRINGEN

I 2019 er opgaven i Open Kategorien at lave et projekt, der handler om en nyskabende ide til, hvordan man kan løse en udfordring indenfor områderne “Offentlig styring” (1), “Arbejdspladsen” (2) og “Læring” (3). Robotter skal spille en afgørende rolle i løsningen.

Holdet kan vælge at arbejde med ét af de tre områder (1-3), men de kan også vælge at lave  et projekt, der fokuserer på flere områder. Det kunne for eksempel være et projekt, der fokuserer på samspillet mellem offentllig styring og fremtidens arbejdsplads

I den danske konkurrence skal der laves et robotprojekt, som bl.a. kan omfatte:

  • En eller flere robotter
  • En fremlæggelse
  • En udstilling

Til den internationale finale skal der derudover udarbejdes:

  • En kort rapport
  • En præsentationsvideo

 

En eller flere robotter

Der skal laves en eller flere robotter, som ligger indenfor temaet. Robotterne må konstrueres af LEGO, metal, pap eller kuglepenne, så længe de alle bliver styret af kontrolenhederne RCX’erNXT’er eller EV3’er og ikke andet. Der må bruges alle de RCX/NXT/EV3’er, som er nødvendigt og de må programmeres i et hvilket som helst sprog. Forskellige sprog til at programmere de forskellige kontrolenhederne: NXTG (Download), EV3JavaCRobotC (der findes endnu flere sprog til programmering).

 

En fremlæggelse

I den danske del af konkurrencen laves en fremlæggelse af projektet ( 5 – 10 min.). Normalt bruges PowerPoint eller lignende. PowerPoint præsentationen skal udskrives og afleveres inden den danske finale starter. Derudover vil dommerne også komme forbi udstillingen og se demonstration af projektet. Til den internationale finale er der 10 minutter med dommerne i alt.

 

En udstilling

Projektet skal formidles så alle kan forstå ideen. Der er ingen krav til udstillingen i den danske finale. Normalt virker det godt at have plakater og selvfølgelig demonstration af robotterne. Til den internationale finale er der 2x2x2 meter til udstillingen, så måske vil det være en ide at holde sig nogenlunde indenfor sådan et område ved den danske finale. Ved den internationale finale skal der desuden være en plakat på 120 cm x 90 cm.

 

En rapport

Som rapport i den danske finale gælder en udskrift af PowerPoint præsentationen. Til den internationale finale skal der laves en rapport, på engelsk, som fylder omkring 2.000 ord, eller cirka 6 sider. Her skal projektet beskrives kort samt robotternes funktioner.