WRO Open 2019

Fremtidens byudvikling kommer til at foregå under overskriften “Smart Cities”. Nye koncepter, nye ideer og nye teknologier skal hjælpe med at skabe fremtidens byer. Byer, der tilbyder mere effektive processer, grøn energi og innovative løsninger i alle aspekter af vores liv. Denne udvikling vil hjælpe os med at spare på energi, gøre trafikken mere sikker og give os bedre offentlig transport. Samtidig kan den hjælpe vores politikere og beslutningstagere til at træffe de rigtige beslutninger og gøre vores hverdag nemmere.

 

Opgaven til Indskoling

 

I WeDo Open opgaven skal holdet bruge WeDo 2.0 elementer til at bygge en model af en førerløs skolebus som holdet kan bruge til at illustrere, forklare og demonstrere hvordan en førerløs bus virker. Hvordan transporterer skolebussen automatisk børnene hjemmefra til skolen og hvordan kan bussen bruges som en selvkørende varebil.

Den førerløse skolebus skal placeres i en udstilling og holdet skal være forberedt på at demonstrere for både publikum og dommere.

Download opgavebeskrivelsen for flere detailler

Download materialer til Indskoling

Opgaven til Mellemtrin, Udskoling og Senior

UDFORDRINGEN

I 2019 er opgaven i Open Kategorien at lave et projekt, der handler om en nyskabende ide til, hvordan man kan løse en udfordring indenfor områderne “Offentlig styring” (1), “Arbejdspladsen” (2) og “Læring” (3). Robotter skal spille en afgørende rolle i løsningen.

Holdet kan vælge at arbejde med ét af de tre områder (1-3), men de kan også vælge at lave  et projekt, der fokuserer på flere områder. Det kunne for eksempel være et projekt, der fokuserer på samspillet mellem offentllig styring og fremtidens arbejdsplads

I den danske konkurrence skal der laves et robotprojekt, som bl.a. kan omfatte:

  • En eller flere robotter
  • En fremlæggelse
  • En udstilling

Til den internationale finale skal der derudover udarbejdes:

  • En kort rapport
  • En præsentationsvideo

En eller flere robotter

Der skal laves en eller flere robotter, som ligger indenfor temaet. Der kan frit vælges mellem brug af LEGO® dele og andre materialer. Der kan frit vælges hvilken software der anvendes.Der kan frit vælges hvilke kontrollere, der anvendes. Ved den internationale WRO finale har holdene mulighed for at vinde LEGO Education creativity award hvis de primært anvender NXT / EV3 (LEGO) kontrollere. Robotterne må gerne være samlet på forhånd og programmerne må gerne være udviklet på forhånd!

En fremlæggelse

I den danske del af konkurrencen laves en fremlæggelse af projektet ( 5 – 10 min.). Normalt bruges PowerPoint eller lignende. Derudover vil dommerne også komme forbi udstillingen og se demonstration af projektet. Til den internationale finale er der 10 minutter med dommerne i alt.

 

En udstilling

Projektet skal formidles så alle kan forstå ideen. Der er ingen krav til udstillingen i den danske finale. Normalt virker det godt at have plakater og selvfølgelig demonstration af robotterne. Til den internationale finale er der 2x2x2 meter til udstillingen, så måske vil det være en ide at holde sig nogenlunde indenfor sådan et område ved den danske finale. Ved den internationale finale skal der desuden være en plakat på 120 cm x 90 cm.

 

En rapport

Til den internationale finale skal der laves en rapport, på engelsk, som fylder omkring 2.000 ord, eller cirka 6 sider. Her skal projektet beskrives kort samt robotternes funktioner.