WRO Regular 2019

Indskoling

I fremtidens intelligente byer vil den teknologi der bruges i førerløse biler også kunne bruges til at lave skolebusser, der kører helt af sig selv som førerløse skolebusser.

Den førerløse skolebus kan hente børnene direkte ved deres hjem og køre dem i skole.

Da de førerløse busser kun er i brug i korte perioder – når børnene skal afleveres i skole og hentes efter skoletid, så kan bussen i mellemtiden bruges til andre ting f.eks. til at levere mad til skolen.

I år er opgaven at bygge og programmere en robot, der kan hente skolebørn ved deres hus og køre dem i skole. Bagefter skal robotten også levere frugt til skolen.

 

 

Konkurrencebanen

Holdene skal bygge og programmere en WeDo 2.0 robot der kan løse en række opgaver på robotbanen Den vigtigste opgave er at bygge en robot, der kan hente 3 børn fra deres hus og køre dem i skole. Bagefter skal robotten levere frugt til skolen. Til sidst skal robotten parkere i en garage, hvor den skal lades op. Holdet har 2 minutter til at få robotten til at gennemføre banen

Mellemtrin

I det 21. århundrede er tranportindustrien i stærk vækst og forandring. Teknologi og automatisering spiller en stigende rolle i de løsninger, der udvikles til at løse udfordringerne indenfor transportomområdet.

En af disse løsninger er førerløse biler. En førerløs bil er i stand til at navigere i trafikken uden at mennesker griber ind. Vha. robotter kan kan vi mindske risikoen for ulykker, undgå trafikpropper, ligesom der kræves mindre plads til selve kørslen og til parkering. I fremtiden kommer førerløse biler måske til at erstatte taxaer og offentlige transportmidler

 

Beskrivelse af konkurrencen

I år er opgaven at bygge en robot, der kan fungere som en førerløs taxa, der transporterer passagerer fra et startområde til et målområde.

Udskoling

I mange år har vi skabt intelligente systemer, der fungerer uden menneskers indgriben. Der er f.eks. skabt ”smarte huse” hvor driften og styringen af en lang række funktioner i bygningerne reguleres automatisk..

I fremtiden vil “smarte huse” blive drevet og vedligeholdt af robotter, der følger automatiserede instruktioner

Beskrivelse af konkurrencen

I år er opgaven at designe en robot, der kan udskifte gamle lyspærer med smarte lyspærer. Robotten skal hente smarte lyspærer fra lageret og sætte dem op i forskellige rum (rødt, blåt, gult og grønt område) i bygningen. Samtidigt skal robotten finde de gamle lyspærer og transportere dem til Affaldsområdet. På denne måde hjælper robotten med at modernisere lyssystemet i bygningen og dermed med at spare på energien.

 

Senior

Senior materialet oversætter vi ikke til dansk. Alt materialet, opgaver og regler er identisk med det officielle materiale.

Future IT networks face challenges such as holographic video conferencing, driverless cars, and interactive robots, just to name a few of the options that are expected to occur in the near future.

In IT data transfer, not only is the goal to increase the speed, but also to create complex systems that can intelligently adapt to the needs of users so that technology remains hidden from the everyday user. Hardware and software solutions will work together to run the future networks.

 

Creating these future networks involves adapting the current technology, developing new devices, and strengthening wireless technologies. Only a fast, reliable, and secure system can serve as the base for the smart city of the future. It is necessary to create a system that does not require specific IT knowledge from the user.  By hiding the technology, only the benefits and the convenience are presented to users.

Beskrivelse af konkurrencen

This year, it is the mission to create a robot that modernizes the network within a city by installing new wireless node devices and establishing an optical network between them.