Velkommen til WRO 2023

En sammenhængende verden

I 2023 er Panama værtsland for den internationale WRO finale, og fokus er på hvordan robotter kan hjælpe med at binde verden sammen på en bæredygtig måde.

Lige siden Panamakanalen blev anlagt, har Panama haft en central placering i verdens skibstransport. 144 skibsruter krydser Panamakanalen og forbinder dermed 160 lande. Omkring 14.000 store skibe krydser kanalen hvert år.

Panama spiller også en større og større rolle i det verdensomspændende kabelnetværk som internettet benytter. Vores daglige brug af digital teknologi er dybt afhængig af kritisk infrastruktur som søkabler, datacentre, satellitter og mobile forbindelser. Bæredygtighed bliver mere og mere vigtig for industrier indenfor såvel skibsfart som teknologi. Robotter kan hjælpe både skibsfart og den digitale teknologis infrastruktur med at fungere på en mere sikker og effektiv måde.

I 2023 skal holdene arbejde med hvordan robotter  kan hjælpe med at forbinde steder og mennesker på en bæredygtig måde. Hvordan kan vi gøre skibstrafik mere bæredygtig og grøn og hvordan kan vi etablere og vedligeholde en bæredygtig IT infrastruktur. Begge dele er vigtige for at vi som mennesker kan kommunikere og handle med hinanden i en sammenhængende verden.

Årets opgaver

Future Innovators

Indenfor denne kategori arbejder alle aldersgrupper med de samme to emner:

 I 2023 er opgaven for WRO Future Innovators, at udvikle en robot, der hjælper med at forbinde mennesker og steder på en bæredygtig måde. Hold kan vælge at arbejde med et af de to emner, men de kan også vælge at arbejde på et projekt der fokuserer på en kombination af de to emner.

Forbindelser over vand

Have, floder og kanaler har gennem tusinder af år spillet en vigtig rolle i at transportere varer og mennesker og gør det stadig. Det er en af grundene til at mange store byer ligger tæt på havet eller ved floder. Mange af de ting, som du kan købe i butikker*, er blevet fragtet over vand.

Shipping er effektivt, men der er stadig mange forhold, der kan forbedres. Skibe bliver større og større og uheld kan få store konsekvenser. Skibe kan uheldigvis komme til at beskadige søkabler eller støde sammen med olieboreplatforme o.l. Nogle skibe dumper også stadig ulovligt affald i have og floder, og det er svært at opspore synderne. Skibsruter og sluser på floder kan også have en negative indvirkning på livet i vandet. Ny teknologi kan hjælpe og robotter kan spille en vigtig rolle i fremtidens skibsindustri ved at udføre opgaver der normalt udføres af mennesker eller ved at forbedre processerne i industrien.

Vi er på udkik efter robotløsninger, der kan hjælpe med at gøre skibstransport mere effektiv og sikker og mere grøn og miljøvenlig.

* Iflg. OECD bliver 90% af alle varer transporteret over vand.

Forbindelser med Informations Teknologi (IT)

I vores moderne liv bruger vi flere og flere digitale teknologier. Vi bruger mobiltelefoner for at være på sociale medier og for at se videoer online. Butikker opsamler automatisk data for at holde styr på hvad de har solgt, og hvad de skal bestille hjem af varer. Du kan tilmed spore skibe og fly online, og se hvor de er i verden.

Alle de data, som vi sender og modtager skal transporteres. Der er allerede en masse infrastruktur til rådighed for dette. Men denne infrastruktur skal hele tiden vedligeholdes og videreudvikles. Ydermere er der udfordringer forbundet med al den energi som forbruges af datacentrene og den miljømæssige konsekvens heraf. Ligeledes er der områder i verden, hvor befolkningen stadig ikke har adgang til internettet.

Vi er på udkik efter robotløsninger der kan hjælpe med at etablere og vedligeholde bæredygtig IT infrastruktur rundt omkring i verden så vi er i stand til at kommunikere og være forbundne.

I relation til årets emner kan du finde inspiration I FN’s Verdensmål.

Verdensmål 9 (Industri, Innovation og Infrastruktur) og Verdensmål 14 (Livet i havet) er de mest oplagte mål, men der er flere verdensmål, der understøtter temaet afhængig af jeres projektide

Download opgave og generelle regler til Future Innovators

Download opgaven til Future Innovators

Download generelle regler til Future Innovators

RoboMission

I RoboMission kategorien skal holdet bygge en robot, der kan løse en række opgaver/missioner på en bane på tid. Du er velkommen til at downloade print-filer til RoboMission banerne, men vi vil gerne vide hvem du er og hvilken skole du kommer fra, før du kan downloade banerne.

Download generelle regler til RoboMission

Indskoling (WRO Starter)

I Starteropgaven skal robotten hjælpe til på de flydende markeder som kendes især fra Asien. Robotten skal indsamle, sortere og transportere frugt og grønt fra markerne til de havne og bådene på de flydende markeder.

Download opgave til indskoling

Download byggevejledning til indskoling

.

Mellemtrin (Elementary)

I Mellemtrins-opgaven i RoboMission skal robotten hjælpe med at håndtere affald fra skibene, genoprette koralrev og redde en hval, der er kommet ind på for lavt vand.

Download opgave til mellemtrin

Download byggevejledning til mellemtrin

.

Udskoling (Junior)

I udskoling opgaven i RoboMission skal robotten hjælpe med at installere og reparere søkabler, installere undervands serverklynger og aktivere havsolcelle paneler.

Download opgave til udskoling

Download byggevejledning til mellemtrin

.

Ungdomsuddannelserne (Senior)

On the Senior game field, the robot will help to load and unload ships, fuel them and pilot them to open sea.

Download opgave til ungdomsuddannelserne

Download byggevejledning til ungdomsuddannelserne

.