Bliv medlem af WRO Danmark

WRO-DK er den non-profit forening, der står bag WRO i Danmark. Medlemskab af foreningen er gratis.

Ved deltagelse i WRO og/eller ved at rekvirere vores materialer accepterer man automatisk og obligatorisk medlemskab af foreningen.

Udmeldelse kan ske ved udgangen af et kvartal ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem eller pr. mail til bir@eskills.dk

Andre interesserede, der ønsker at støtte foreningens formål kan indmelde sig her

Ved indmeldelse accepteres WRO-DK’s privatlivspolitik

Uddrag af vedtægterne vedr. formål og medlemskreds.:

§ 2 Formål

Foreningens formål er overordnet at stimulere interessen for Teknik- og Naturvidenskab blandt børn og unge med henblik på at skaffe et større rekrutteringsgrundlag for de tekniske- og naturvidenskabelige uddannelser.

Specifikt er det i tæt samarbejde med den til enhver tid siddende ”WRO National Organizer Denmark” at tilvejebringe midler til gennemførsel af undervisning og konkurrencer samt den daglige administration.

WRO-DK baserer sig på et princip om non-profit og overskud fra sponsorer, arrangementer, registreringsafgifter etc. anvendes til aktiviteter, der har til formål at interessere børn og unge for teknik og naturvidenskab.

Såfremt foreningen opnår et større overskud skal dette udelukkende anvendes til almen nyttige formål.

§ 3 Medlemskreds

Stk. 1 Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 2 Indmeldelse sker på foreningens adresse

Stk. 3 Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til et bestyrelsesmedlem med virkning fra udgangen af et kvartal.