WRO Open

I denne kategori stilles en mere åben og projektorienteret opgave. Holdet finder selv en udfordring som de ønsker at arbejde med en løsning på.  F.eks. var udfordringen i 2018 at løse et problem indenfor fødevareproduktion og det kunne eksempelvis være at anvende robotter til mere præcis vanding og gødning af afgrøder.

I den danske konkurrence skal der laves et robotprojekt, som omfatter:

  • En eller flere robotter
  • En fremlæggelse
  • En udstilling der demonstrerer hvordan udfordringen løses

 

Til den internationale finale skal der derudover udarbejdes:

  • En kort rapport 
  • En præsentationsvideo

For at løse opgaven skal deltagerne arbejde sammen som et team og her bringes kompetencer som teknisk kunne, problemforståelse, idégenerering og –udvikling, innovation, kreativitet, præsentationsteknik og teamwork i anvendelse.