WRO Regular

Indenfor denne kategori stilles der en fast defineret opgave, hvor en robot skal løse nogle bundne opgaver på en bane på tid.

Typisk går opgaverne i regular ud på at kunne:

  • følge en streg
  • anvende relevante sensorer
  • sortere og flytte baneelementer

 

For at løse opgaverne skal holdet som en team kunne bringe en række færdigheder i spil som:

  • at kunne designe og bygge en stabil robot
  • at kunne bruge sensorer, motorer etc. på en hensigtsmæssig måde
  • at kunne opbygge logik og fleksibilitet i  programmering