Open konkurrencen

Open kategorien er en  projektorienteret opgave, hvor holdet skal finde en udfordring som de ønsker at arbejde med en løsning på indenfor årets tema.  F.eks. var udfordringen i 2018 at løse et problem indenfor fødevareproduktion og det kunne eksempelvis være at anvende robotter til mere præcis vanding og gødning af afgrøder.

I den danske konkurrence skal der laves et robotprojekt, som omfatter:

  • En eller flere robotter
  • En fremlæggelse
  • En udstilling der demonstrerer hvordan udfordringen løses

For at løse opgaven skal deltagerne arbejde sammen som et team og her bringes kompetencer som teknisk kunnen, problemforståelse, idégenerering og –udvikling, innovation, kreativitet, præsentationsteknik og teamwork i anvendelse.

Projektet bedømmes ud fra kriterier vedr. projektide, design, programmering, præsentation og teamwork. Holdet med flest point vinder.

Du finder de fulde opgavebeskrivelser og konkurrenceregler under WRO 2019 og under download.