WRO Open 2018

Årets udfordring er at lave et robotprojekt, der understøtter den måde, som vi dyrker, fordeler og forbruger fødevarer på. Jeres projekt skal fokusere på mindst et af følgede delaspekter af FN’s bæredygtighedsmål nr. 2:

 • Fremme bæredygtigt landbrug
 • Forbedret ernæring
 • Opnå fødevaresikkerhed
 • Stop sult

På denne måde vil robotterne bidrage til at nå et af FN’s bæredygtighedsmål. I kan finde mere information om målet:

www.un.org/sustainabledevelopment/hunger/

www.verdensmaalene.dk/maal/2

Hvis man ikke ønsker at deltage i en konkurrence men blot vil bruge årets udfordring i undervisningen etc. så skal man naturligvis se bort fra de bemærkninger der er om konkurrencedeltagelse. For fyldestgørende opgavebeskrivelse og konkurrenceregler gå til download og finde de relevante dokumenter.

Opgaven til Indskoling

 

I WeDo Open opgaven skal hvert hold bruge elementer fra WeDo 1.0/2.0 til at bygge automatiserede maskiner og robotter, som de kan bruge til at illustrere, forklare og demonstrere, hvordan maskinerne og robotterne kan hjælpe mennesker med at producere flere fødevarer. Maskiner og robotter skal opstilles i en udstillingsbod og holdet skal være klar til at demonstrere deres projekt for publikum og dommere.

Alle hold skal lave en præsentation på 5 minutter for dommerne. Præsentationen skal indeholde en beskrivelse af hvordan holdet har arbejdet med opgaven:

 • Fortæl hvordan holdet har fundet inspirationsbilleder af maskiner/robotter
 • Forklar hvordan nogle af maskinerne/robotterne virker
 • Beskriv hvordan de har valgt de maskiner/robotter de har bygget
 • Demonstrer maskinerne/robotterne i udstillingens omgivelser og forklare mekanik/programmer

Efter præsentationen skal holdet være forberedt på at deltage i en 5 minutters dialog med dommerne og svare på spørgsmål fra dommerne om projektet, men også spørgsmål som:

 • Hvordan kan de maskiner/robotter I har bygget være med til at øge fødevareproduktionen?
 • Findes der maskiner/robotter indenfor fødevarefremstilling, der ligner de maskiner/robotter som holdet har bygget i deres udstilling?
 • Kan den maskine/robot som holdet har bygget også gøre nytte andre steder end den de har valgt i deres udstilling?
 • Hvilken del af deres arbejde er holdet mest stolte af?
 • Hvis holdet havde mere tid til at arbejde med deres udstilling, hvad ville de så gøre bedre og hvordan?

Det overordnede formål med evalueringen er at holdet kan demonstrere, at de har forstået hvad de har arbejdet med. For dommerne er formålet at hjælpe holdet med at reflektere over deres arbejdsproces og deres produkt. Gennem spørgsmålene skal dommerne give holdet feedback om de stærke og svage dele af holdets arbejdsproces og produkt.

Opgaven til Mellemtrin og Udskoling

 

I den danske konkurrence skal der laves et robotprojekt, som omfatter:

 • En eller flere robotter
 • En fremlæggelse
 • En udstilling

 

Til den internationale finale skal der derudover udarbejdes:

 • En kort rapport
 • En præsentationsvideo

 

En eller flere robotter

Der skal laves en eller flere robotter, som ligger indenfor temaet. Robotterne må konstrueres af LEGO, metal, pap eller kuglepenne, så længe de alle bliver styret af kontrolenhederne RCX’erNXT’er eller EV3’er og ikke andet. Der må bruges alle de RCX/NXT/EV3’er, som er nødvendigt og de må programmeres i et hvilket som helst sprog. Forskellige sprog til at programmere de forskellige kontrolenhederne: NXTG (Download), EV3JavaCRobotC (der findes endnu flere sprog til programmering).

 

En fremlæggelse

I den danske del af konkurrencen laves en fremlæggelse af projektet ( 5 – 10 min.). Normalt bruges PowerPoint eller lignende. PowerPoint præsentationen skal udskrives og afleveres inden den danske finale starter. Derudover vil dommerne også komme forbi udstillingen og se demonstration af projektet. Til den internationale finale er der 10 minutter med dommerne i alt.

 

En udstilling

Projektet skal formidles så alle kan forstå ideen. Der er ingen krav til udstillingen i den danske finale. Normalt virker det godt at have plakater og selvfølgelig demonstration af robotterne. Til den internationale finale er der 2x2x2 meter til udstillingen, så måske vil det være en ide at holde sig nogenlunde indenfor sådan et område ved den danske finale. Ved den internationale finale skal der desuden være en plakat på 120 cm x 90 cm.

 

En rapport

Som rapport i den danske finale gælder en udskrift af PowerPoint præsentationen. Til den internationale finale skal der laves en rapport, på engelsk, som fylder omkring 2.000 ord, eller cirka 6 sider. Her skal projektet beskrives kort samt robotternes funktioner.