WRO Regular 2018

Indskoling

I år er WRO-opgaven at bygge og programmere en robot, der kan hjælpe med at plukke, sortere og aflevere den pæne og perfekte frugt (vist som røde æbler) i supermarkedet og den grimme og mærkelige frugt (vist som blå æbler) på juicefabrikken.

 

Konkurrencebanen

Opgaven er at plukke og sortere 4 æbler, der er placeret på banen, og transportere æblerne til forskellige steder på banen afhængig af deres udseende. Holdet skal bruge deres robot til at gennemføre opgaven på max. 2 minutter. Du finder den fulde opgavebeskrivelse og konkurrencereglerne under download.

 

Mellemtrin

I år er missionen at bygge og programmere en robot, der kan hjælpe med at mindske madspild.

Robottens opgave er at sortere madvarer efter deres tilstand og udløbsdato. Derefter skal madvarerne transporteres til steder, der kan gøre bedst brug af madvarerne i stedet for bare at smide dem på lossepladsen.

 

Beskrivelse af konkurrencen


Udfordringen er at bygge og programmere en robot, der kan sortere frugt fra en frugtplantage. Sorteringen skal ske efter kvalitet eller udseende.

Der er 4 kategorier af kvalitet eller udseende:

  • Frisk frugt skal afleveres I supermarkedet
  • Umoden frugt skal afleveres I modningshallen
  • Grimt frugt – frugt der ser mærkeligt ud – men ikke fejler noget – skal afleveres på fabrikken
  • Rådden frugt skal afleveres I biogasanlægget

Holdet skal bruge deres robot til at udføre opgaverne på max 2 minutter.

Udskoling

Fødevareproduktion kan øges ved at anvende teknologier som robotter, droner og sattelitter til at forbedre dyrkningen af landbrugsjord. Sattelitter og droner kan levere nøjagtige data om jordens kvalitet. Disse data kan bruges af robotter (selvkørende traktorer f.eks.)  til at plante forskellige kimplanter der passer til jordens kvalitet. På den made kan planterne bedre tilpasse sig og det vil forbedre deres vækst.

Robottens opgave er at samle data om jordens kvalitet på markerne på forskellige gårde. Den viden skal bruges til at plante kimplanterne optimalt på de forskellige marker afhængig af jordens kvalitet.

 

Beskrivelse af konkurrencen


I junior opgaven skal man bygge og programmere en robot der kan sætte planterne på den af de 3 gårdes 3 marker hvis jord passer bedst til plantens vækstbetingelser.