regular konkurrencen

I Regular kategorien stilles der en fast defineret opgave, hvor en robot skal løse nogle bundne opgaver på en bane på tid.

Typisk går opgaverne i regular ud på at kunne:

  • følge en streg
  • anvende relevante sensorer
  • sortere og flytte ting rundt på banen

For at løse opgaverne skal holdet som en team kunne bringe en række færdigheder i spil som:

  • at kunne designe og bygge en stabil robot
  • at kunne bruge sensorer, motorer etc. på en hensigtsmæssig måde
  • at kunne opbygge logik og fleksibilitet i  programmering

Der gives point afhængigt af hvor mange opgaver holdet løser på max. 2 minutter. Holdet med flest point på kortest tid vinder.

Du finder de fulde opgavebeskrivelser og konkurrenceregler under WRO 2018 og under download.