World Robot Olympiad 2018

Deltagelse i pilotprojekt

2018 er første gang vi afholder WRO på grundskoleniveau i Danmark. Hvis I har lyst til at jeres klasse eller gruppe skal deltage i et mere struktureret forløb og evt. stille op i en konkurrence med andre, så kontakt Birthe Ritter fra WRO Danmark bir@eskills.dk. Så tager vi en snak om jeres ideer, behov og ønsker og vi har mulighed for at støtte jer med råd, vejledning, support etc.

WRO Senior (16 – 19 år) fortsætter i 2018 uændret

 

Food Matters

2018 udfordringen tager afsæt i FN’s bæredygtighedsmål nr. 2 Stop Sult.

Der er næsten 800 millioner mennesker i verden, der sulter. Samtidigt går omkring 1/3 af den mad, vi producerer til spilde – hvilket ville være nok til at brødføde 3 milliarder mennesker.

I udviklingslandene er det ofte problemer med høst, køling, emballering og transport at fødevarer, der er skyld i det store spild. Mens det i de rige lande ofte er butikkernes politik, madens udseende og vores indkøbsvaner, der gør, at vi kasserer madvarer, der sagtens kunne være spist. I Danmark smides der hvert år omkring 700.000 tons madvarer ud ialt. Det skønnes at private husholdninger i snit står for at smide 200 kg. madvarer ud, svarenede til en værdi på ca. kr. 10.000.

Madspild finder sted i så stort et omfang, at det er en trussel mod fremtidens behov for at brødføde det stigende antal mennesker på Jorden.

Samtidigt er vi nødt til at finde nye og forbedrede måder at producer fødevarer på for at brødføde verdens voksende befolkning, der anslås at ville vokse med 2 milliarder frem mod 2050. Dette skal ske på en bæredygtig måde, så vi ikke samtidigt belaster miljøet mere end højst nødvendigt – dvs. bedre måder at dyrke, høste, transportere og fordele fødevarer på.