WRO Open 2020

Årets tema, “Klimapatruljen” handler om hvordan vi kan udvikle robotløsninger, der kan hjælpe os med at bekæmpe klimaforandringerne og afbøde de konsekvenser som vi allerede oplever på voldsom vis. Temaet tager afsæt i FN’s Verdensmål nr. 13: Klimaindsats: Handl hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser.

Et super relevant tema især set i lyset af de store skovbrande, der netop hærger i Australien. Det er virkelig brug for nytænkning og innovative løsninger, så det er bare med at komme igang!

 

Opgaven til Indskoling

 

I WeDo Open opgaven skal holdet bruge WeDo 2.0 elementer til at bygge en model af et førerløst redningsfartøj som holdet kan bruge til at illustrere, forklare og demonstrere hvordan en førerløs redningsfartøj virker. 

Det førerløse redningsfartøj skal placeres i en udstilling og holdet skal være forberedt på at demonstrere for både publikum og dommere.

Download opgavebeskrivelsen for flere detailler

Download materialer til Indskoling

Opgaven til Mellemtrin, Udskoling og Senior

UDFORDRINGEN

I år er opgaven for Open-kategorien at udvikle et robotprojekt,som kan hjælpe os med at undgå udledning af drivhusgasser fra fossile brændstoffer eller med at absorbere drivhusgasserne. Vi er på udkig efter innovative løsninger. Du er velkommen til at bruge forskellige teknologier og materialer, som du kan finde i dit nærområde.

Open-holdene skal arbejde med nyskabende ideer til følgende underemner. Holdet kan vælge at arbejde med ét af de to områder (1 eller 2), men de kan også vælge at fokuserer på begge områder (læs mere i selve opgaverne som findes under “Download”).

  1.  Lokal produktion for at undgå transport
  2. Genopretning af naturens evne til selv at regulere klimaet.

I den danske konkurrence skal der laves et robotprojekt, som bl.a. kan omfatte:

  • En eller flere robotter
  • En fremlæggelse
  • En udstilling

Til den internationale finale skal der derudover udarbejdes:

  • En kort rapport
  • En præsentationsvideo

En eller flere robotter

Der skal laves en eller flere robotter, som ligger indenfor temaet. Der kan frit vælges mellem brug af LEGO® dele og andre materialer. Der kan frit vælges hvilken software der anvendes.Der kan frit vælges hvilke kontrollere, der anvendes. Ved den internationale WRO finale har holdene mulighed for at vinde LEGO Education creativity award hvis de primært anvender NXT / EV3/SPIKE Prime (LEGO) kontrollere. Robotterne må gerne være samlet på forhånd og programmerne må gerne være udviklet på forhånd!

En fremlæggelse

I den danske del af konkurrencen laves en fremlæggelse af projektet ( 5 – 10 min.). Normalt bruges PowerPoint eller lignende. Derudover vil dommerne også komme forbi udstillingen og se demonstration af projektet. Til den internationale finale er der 10 minutter med dommerne i alt.

 En udstilling

Projektet skal formidles så alle kan forstå ideen. Der er ingen krav til udstillingen i den danske finale. Normalt virker det godt at have plakater og selvfølgelig demonstration af robotterne. Til den internationale finale er der 2x2x2 meter til udstillingen, så måske vil det være en ide at holde sig nogenlunde indenfor sådan et område ved den danske finale. Ved den internationale finale skal der desuden være en plakat på 120 cm x 90 cm.

 En rapport

Til den internationale finale skal der laves en rapport, på engelsk, som fylder omkring 2.000 ord, eller cirka 6 sider. Her skal projektet beskrives kort samt robotternes funktioner.

Download til materialer Mellemtrin, Udskoling & Senior