WRO Open 2021

Årets tema er “Powerbots – Fremtidens Energiforsyning”.  Siden den industrielle revolution for ca. 200 år siden er vores forbrug af energi øget konstant, og  produktionen af denne energi har primært været baseret på fossile brændstoffer som kul, olie og naturgas.

Problemet med disse energikilder er, at de udleder CO2 i atmosfæren og dermed er skadelige for vores klima. Derfor er vi nødt til at finde mere rene og genanvendelige/vedvarende kilder til energi.  Vedvarende energi kommer fra kilder der fornyer sig selv som f.eks. sol, vind, vand og geotermisk energi.

I Open opgaven for mellemtrin, udskoling og senior kan holdene vælge mellem 3 overordnende problemstillinger.

Bemærk at for indskoling gælder 2020 opgaverne igen i 2021.

1) Hvordan kan robotter hjælpe os med at gøre mere brug af vedvarende energi i hjemmet og/eller i vores nære omgivelser – f.eks. i skolen.

2) Hvordan kan robotter hjælpe os på transportområdet, så vi udleder mindre CO2. Kan vi transportere mennesker og varer mindre, kan vi finde alternative brændstoffer der ikke forurener og hvordan kan vi sikre systemer til effektiv opladning af hybrid- og elbiler.

3) Hvordan kan robotter hjælpe os med at udvikle smart grids, så produktion, transport og forbrug af el kobles intelligent sammen.

Årets tema læner sig op ad flere af FN’s verdensmål  og der er masser af inspiration at hente der

De fulde opgavebeskrivelser kan downloades nedenfor

 

Opgaven til Indskoling 

Download materialer til Indskoling

Opgaven til Mellemtrin, Udskoling og Senior

UDFORDRINGEN

I den danske konkurrence skal der laves et robotprojekt, som bl.a. kan omfatte:

  • En eller flere robotter
  • En fremlæggelse
  • En udstilling

Til den internationale finale skal der derudover udarbejdes:

  • En kort rapport
  • En præsentationsvideo

 

En eller flere robotter

Der skal laves en eller flere robotter, som ligger indenfor temaet. Der kan frit vælges mellem brug af LEGO® dele og andre materialer. Der kan frit vælges hvilken software der anvendes.Der kan frit vælges hvilke kontrollere, der anvendes. Ved den internationale WRO finale har holdene mulighed for at vinde LEGO Education creativity award hvis de primært anvender NXT / EV3/SPIKE Prime (LEGO) kontrollere. Robotterne må gerne være samlet på forhånd og programmerne må gerne være udviklet på forhånd!

En fremlæggelse

 I den danske del af konkurrencen laves en fremlæggelse af projektet ( 5 – 10 min.). Normalt bruges PowerPoint eller lignende. Derudover vil dommerne også komme forbi udstillingen og se demonstration af projektet. Til den internationale finale er der 10 minutter med dommerne i alt.

En udstilling
Projektet skal formidles så alle kan forstå ideen. Der er ingen krav til udstillingen i den danske finale. Normalt virker det godt at have plakater og selvfølgelig demonstration af robotterne. Til den internationale finale er der 2x2x2 meter til udstillingen, så måske vil det være en ide at holde sig nogenlunde indenfor sådan et område ved den danske finale. Ved den internationale finale skal der desuden være en plakat på 120 cm x 90 cm.

En rapport
Til den internationale finale skal der laves en rapport, på engelsk, som fylder max 15 sider.

Bemærk at da den internationale finale i 2021 er online kommer der til at gælde særlige relger der for fremlæggelse

Download materialer til Mellemtrin, Udskoling & Senior