WRO Senior Finale 2021 – du kan nå det endnu

I dagene 1-3 oktober 2021 afholder vi den danske WRO finale for Senior aldersgruppen. I er velkomne til at komme mere eller mindre forberedte for at snuse til, hvad WRO er for noget. For hold, der ønsker at deltage i konkurrencen om at repræsentere Danmark ved den...

Generalforsamling WRO 13/10 2021

Hermed indkaldes til Generalforsamling i WRO onsdag d. 13/10 kl. 16.00 - 17.00. Dagsorden i hht. vedtægterne er: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskabsaflæggelse 4. Behandling af indkomne forslag 5. Fastsættelse af betaling for deltagere i WRO...

Generelt om konkurrencerne

Børn og unge op til 19 år kan deltage i WRO. De deltager i 4 forskellige aldersgrupper, hvor sværhedsgraden i opgaverne gradvist stiger.

Open konkurrencen

Open kategorien er en  projektorienteret opgave, hvor holdet skal designe en robot indenfor årets tema.

Regular konkurrencen

I Regular kategorien stilles der en fast defineret opgave, hvor en robot skal løse nogle bundne opgaver på en bane på tid.

EXPLORER konkurrencen

EXPLORER kategorien henvender sig til  nye deltagere, der ikke er så bekendte med WRO og derfor måske ikke har mod på at gå i gang med den fulde version af WRO.