Velkommen til WRO

World Robot Olympiad (WRO) er et læringforløb i teknologiforståelse og en international konkurrence i konstruktion og programmering af robotter. I robotolympiaden arbejder vi med to kategorier: RoboMission og Future Innovators.

Hvert år arbejder vi med et nyt tema for opgaverne. Temaerne tager altid udgangspunkt i et eller flere af FN’s Verdensmål. Med WRO ønsker vi at inspirere børn og unge til at være nysgerrige på, hvordan teknologi og naturvidenskab kan anvendes i samfundet.

Hvem kan deltage?

Alle børn og unge mellem 8 og 19 år kan deltage f.eks. i regi af skolen, fritidsklubben eller bare sammen med vennerne. I WRO arbejder vi med 4 aldersvarende opgaver tilpasset aldersgrupperne i indskoling, mellemtrin, udskoling og ungdomsuddannelserne. Sværhedsgraden i vores opgaver stiger, således at det er lærerigt og udfordrende for alle aldersgrupper at være med. Deltagelse i WRO er gratis. Læs mere om hvordan I kommer i gang.

RoboMission

I RoboMission skal deltagerne bygge og programmere en robot, der kan løse en række opgaver på en bane på tid. Der er fokus på følgende læringsmål:

 • Generel forståelse for programmering og basisviden om robotter (kontrol og navigering).
 • Generel ingeniør viden (at kunne bygge en robot, der kan løfte/skubbe genstande af en vis størrelse og form).
 • At kunne udvikle en strategi så de konkrete missioner kan løses mest hensigtsmæssigt.
 • Computational Thinking (f.x.,eksperimentere/prøve sig frem, fejlfinding, samarbejde mm).

 

Future Innovators

I Future Innovators stilles deltagerne en tværfaglig projektorienteret opgave, hvor det gælder om at bygge en robot, der kan løse et reelt samfundsproblem. Der er fokus på følgende læringsmål:

 • Research og udvikling: Identificer et specifikt problemområde indenfor årets tema og udvikl en kreativ løsning på problemet.
 • Prototyping: omsæt ideerne til en robotløsning, der virker.
 • Teknisk ingeniør viden: at kunne implementere en robotløsning med flere funktionaliteter (kontrollere, motorer, sensorer, etc)
 • Softwareingeniør viden: at kunne udvikle et program der understøtter den tekniske løsning (f.eks. hensigtsmæssig udnyttelse af motorer, sensorer og samspillet mellem de forskellige enheder).
 • Innovation: at der er tænkt hele vejen rundt om løsningen (potentielle brugere, effekt, perspektiver, vejen til marked etc.)
 • Præsentation: At kunne lave en udstilling og formidle ideerne til både dommere og publikum.
 • Teamwork, kommunikation, problemløsning, kreativitet og innovation
Thomas B. Thriges Fond