WRO kategorier

Vi tilbyder to kategorier der hver har 4 sværhedsgrader tilpasset aldersgrupperne indskoling, mellemtrin, udskoling og ungdomsuddannelserne

RoboMission

I denne kategori skal deltagerne bygge og programmere en robot, der kan løse en række opgaver på en bane på tid.

Holdstørrelse: Man konkurrerer i hold af 2-3 deltagere

Hardware: LEGO baseret

Software: Frit valg

Robot størrelse: max 25 x 25 x 25 cm

RoboMission fokuserer på følgende læringsmål:

  • Generel forståelse for programmering og basisviden om robotter (kontrol og navigering).
  • Generel ingeniør-kunnen (at kunne bygge en robot, der kan løfte/skubbe genstande af en vis størrelse og form).
  • At kunne udvikle en strategi så de konkrete missioner kan løses mest hensigtsmæssigt.
  • Computational Thinking (f.x.,eksperimentere/prøve sig frem, fejlfinding, samarbejde mm).

Alderssvarende missioner: Banerne og opgaverne er designet så sværhedsgraden og kompleksiteten gradvist stiger fra indskoling over mellemtrin og udskoling til ungdomsuddannelserne. Den stigende kompleksitet i missionerne ses ved:

  • Ruterne på banen (f.eks. om man skal følge en linie eller bare styre efter nogle markeringer).
  • Den tekniske kompleksitet i missionerne (f.eks. skal man skubbe, løfte eller bære baneelementerne).
  • Den tilfældige placering af baneelementerne (f.eks. antallet af variable muligheder).
  • Variationen af baneelementer (f.eks. antal af elementer og de farver der anvendes)
  • Præcision (f.eks. hvor stort er det område, hvor bane elementerne skal placeres)

Alle de nævnte punkter medfører forskelle i de krav, der stilles til, hvordan robottens mekaniske design er, og hvor kompleks programmeringen er. Det betyder, at WRO har noget at tilbyde elever fra de små klasser helt op til ungdomsuddannelserne. Eleverne kan deltage år efter år og løse mere og mere komplekse opgaver, efterhånden som de bliver ældre og dygtigere.

Future Innovators

I denne kategori stilles deltagerne en tværfaglig projektorienteret opgave, hvor det gælder om at bygge en robot, der kan løse et reelt samfundsproblem.

Holdstørrelse: Man konkurrerer i hold af 2-3 deltagere

Hardware: Frit valg

Software: Frit valg

Udstillingsstand: Projektudstillingen skal være indenfor 2 m x 2 m x2 m

Future Innovators fokuserer på. følgende læringsmål: 

  • Research og udvikling: Identificer et specifikt problemområde indenfor årets tema og udvikl en kreativ løsning på problemet.
  • Prototyping: omsæt ideerne til en robotløsning, der virker
  • Teknisk ingeniør kunne: at kunne implementere en robotløsning med flere funktionaliteter (kontrollere, motorer, sensorer, etc)
  • Softwareingeniør viden: at kunne udvikle et program der understøtter den tekniske løsning (f.eks. hensigtsmæssig udnyttelse af motorer, sensorer og samspillet mellem de forskellige enheder)
  • Innovation: at der er tænkt hele vejen rundt om løsningen (potentielle brugere, effekt, perspektiver, vejen til marked etc.)
  • Præsentation: At kunne lave en udstilling og formidle ideerne til både dommere og publikum.
  • Teamwork, kommunikation, problemløsning, kreativitet og innovation

Aldersvarende bedømmelse: Holdene i Future Innovators bedømmes efter forskellige kriterier, der tager højde for deres alderstrin. F.eks. bedømmes de yngre elever mere på ide og præsentation, mens der i bedømmelsen af de ældre elever også er fokus på teknisk kunnen og innovation.