WRO Danmark Sponsorer

WRO Danmark baserer sig på et princip om non-profit og donationer fra sponsorer anvendes til aktiviteter, der har til formål at interessere børn og unge for teknologi og naturvidenskab. 

Da vi ønsker at give alle børn og unge mulighed for at deltage i WRO aktiviteter og samtidigt gøre det økonomisk billigt for alle at være med, er vi afhængige af økonomisk støtte fra virksomheder, fonde etc.

Kontakt WRO Danmark National Organizer Birthe Ritter for yderligere information.

STOR tak til vores sponsorer – uden jer var det ikke muligt at give så mange børn og unge mulighed for at være med i WRO.

 

Thomas B. Thriges Fond