WRO Danmark

Bag WRO i Danmark står en non-profitorganisation med egen bestyrelse, der har til opgave at hjælpe med at udbrede kendskabet til WRO og skaffe funding til WRO i Danmark.

Det er gratis at deltage i WRO, og vi ser gerne at vores brugere og andre med interesses for at støtte os og vores formål melder sig ind i foreningen.

Bestyrelsen er repræsenteret af personer med tilknytning til det danske arbejdsmarked, skole- og uddannelsessektoren fra folkeskole over ungdomsuddannelser til videregående uddannelser samt personer/institutioner med interesse for vores mission: at inspirere flere børn og unge til en uddannelse indenfor teknologi og naturvidenskab.

Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling, og skulle man evt. have forslag til kandidater, der kan supplere bestyrelsens kompetencer, så er man velkommen til at kontakte Birthe Ritter.

Bestyrelsen

Søren Winther Lundby

Søren Winther Lundby

Formand

Søren er uddannet Filosof fra Aarhus Universitet i 2000 og har siden været optaget af at arbejde med bæredygtig udvikling med fokus på FN’s Verdensmål. Søren arbejder til daglig som fundraiser ved Programkontoret for Klima i Aarhus Kommune.

Kasper Palm

Kasper Palm

Bestyrelsesmedlem

Kasper er Forbundssekretær i Dansk Metal og leder af DM’s uddannelsessekretariat. Kasper sidder endvidere i bestyrelsen for Industriens Uddannelser.

Trine Pedersen

Trine Pedersen

Bestyrelsesmedlem

Trine er lektor i matematik og fysik på Solrød Gymnasium. Trine har i flere år deltaget i forskelllige robotkonkurrencer med sine elever som et led i undervisning i programmering bl.a. i RoboCup og i WRO.

Jacob Nielsen

Jacob Nielsen

Bestyrelsesmedlem

Jacob er Lektor på Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet under det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet, hvor han underviser og forsker i Robotteknologi, Human Robot Interaction og robotter til leg og læring. Han er uddannet Robotingeniør og har skrevet en phd. om modulære robotter, hvor brugeren både bygger den fysiske robot og hvor robottens opførsel (program) ligger indlejret i dens fysiske struktur.

Derudover er Jacob Nielsen siden 2015 formand og medstifter af Teknologiskolen, der er en frivillig forening, som formidler teknologiforståelse til børn og unge mellem 6 og 18 år. Teknologiskolen har årligt ca. 100 deltagere og afholder hver sommer en stor sommer-camp for 50-100 børn og unge.

Janne Schwaner

Janne Schwaner

Bestyrelsesmedlem

Janne er uddannet folkeskolelærer og er tidligere udviklingskonsulent i Ballerup Kommune, hvor hun bl.a. har stor erfaring med at arrangere robotkonkurrencer.

Marie Osterland

Marie Osterland

Bestyrelsesmedlem

Marie er afdelingsleder på Antvorskov Skole i Slagelse – en stor folkeskole med omkring 1000 elever. Skolen arbejder målrettet med teknologiforståelse fra 0.-9. årgang og har inddraget robotter, teknologi og innovation i undervisningen siden 2013. Skolen deltager også i forskellige konkurrencer som WRO, Min vildeste ide, Edison og Unge Forskere.

Antvorskov Skole er linjeopdelt i overbygningen og har på hver årgang 1-2 science linjer. Skolen har været udvalgt af Undervisningsministeriets til deltagelse i ”Forsøg med teknologiforståelse i folkeskolens obligatoriske undervisning” – et forsøg Antvorskov Skole har valgt at forlænge.

Anne Kyed Vejbæk

Anne Kyed Vejbæk

Bestyrelsesmedlem

Anne er konsulent i Dansk Industri og arbejder med folkeskolepolitik.

Victor Risager

Victor Risager

Bestyrelsesmedlem

Victor er tidligere deltager i WRO RoboMission kategorien, hvor han sammen med sit hold har vundet danmarksmesterskabet og kom på 31 pladsen ved WRO International Final. Derudover har han været til venskabsturnering på Filippinerne samt i Aarhus, hvor han blandt andet var vært ved åbningsceremonien foran ca 1000 børn. Efterfølgende har Victor valgt at studere robotteknologi på Aalborg Universitet, fordi han simpelthen bare brænder for robotter.

Birthe Ritter

Birthe Ritter

Bestyrelsesmedlem

Birthe  er CoFounder og Partner i eSkills.dk, der er WRO National Organizer i Danmark. Birthe har en baggrund i bl.a. Dansk Industri hvor hun arbejdede med at sikre tilstrækkelige it-kompetencer i arbejdsstyrken, herunder at tiltrække flere børn og unge – især piger –  til de tekniske og naturvidenskabelige uddannelser. Birthe har siden 2006 arrangeret WRO i Danmark og sidder desuden i WRO’s internationale rådgivende organ Advisory Council.

WRO Internationalt

World Robot Olympiad (WRO) er en verdensomspændende non-profit organisation med mere end 85 medlemslande.
wro-association.org