Velkommen til WRO 2024

I 2024 er Tyrkiet vært for den internationale finale, og de har valgt temaet ”Klodens Vogtere” (Earth Allies) for årets WRO opgaver.

Vi mennesker er stærkt forbundne med og afhængige af verden omkring os, selvom vi nogen gange glemmer dette i vores moderne livsstil.

Vi er afhængig af kloden med hensyn til at producere mad, energi og mange andre af de ting, som vi bruger i vores hverdag.

Vi skal også forholde os til naturbegivenheder, der kan være ødelæggende for såvel kloden som os mennesker som f.eks. skovbrande, jordskælv og oversvømmelser.

Robotter kan hjælpe os med at leve steder på kloden, hvor naturen udgør en fare for os eller giver os vanskelige leveforhold, og de kan også hjælpe os med at leve mere miljøvenligt.

Nogle naturkatastrofer er forårsaget af naturen selv og andre af den påvirkning som klimaforandringerne, der er et resultat af vores livsstil, har på vores klode.

Hvordan kan robotter hjælpe os med at leve i harmoni med naturen.

Årets opgaver

Future Innovators

Indenfor denne kategori arbejder alle aldersgrupper med de samme to emner:

 I 2024 er opgaven for WRO Future Innovators, at udvikle en robot, der hjælper med at leve i harmoni med naturen.

Hold kan vælge at arbejde med et af de to emner, men de kan også vælge at arbejde på et projekt der fokuserer på en kombination af de to emner.

Bæredygtig Fremtid

Vi mennesker har altid fundet på nye ting. Den industrielle revolution har gjort, at varer og teknologi i vid udtrækning er tilgængelig for de fleste af os mennesker, og samtidigt er vores fødevareproduktion i stigende grad blevet industrialiseret.

Det står dog også mere og mere klart for os, at vi har skadet kloden i denne proces. Vi er klar over, at der er behov for forandringer, men vil på samme tid gerne bevare vores moderne livsstil. De færreste af os ønsker at gå tilbage til et liv, hvor vi selv skal dyrke al vores mad, og hvor vi ikke har adgang til strøm. Og hvem har lyst til at undvære adgang til internet, ferierejser, seje sneakers og robotter ?

Hvis vi ønsker at bevare kloden beboelig for kommende generationer, skal vi i gang med den grønne omstilling og leve vores moderne liv på en mere grøn og bæredygtig måde. Vi skal finde grønne alternativer til de produkter, som vi anvender i vores hverdag og vi skal anvende bæredygtige produktionsformer og teknologier. Robotter kan spille en stor rolle I denne omstilling.

Kan jeres hold udvikle en robot, der kan hjælpe med at gøre dele af vores moderne livsstil mere bæredygtig?

Naturens Kræfter

Vi mennesker har altid bosat os i områder, der giver livet de bedste betingelser. Mennesker lever fx på skråninger af aktive vulkaner, fordi jorden her er særlig frugtbar. Byer er opstået ved floder og have, fordi der her er særlige muligheder for handel, selvom der er risiko for oversvømmelser. Mange mennesker lever på dele af kloden, hvor der er stor risiko for naturkatastrofer som fx jordskælv, cykloner, tørke og skovbrande.

Vi kan ikke helt forhindre disse naturlige fænomener i at opstå, så vi må finde måder, hvorpå vi kan leve med dem. Moderne teknologi har hjulpet os til at kunne forudsige og forstå visse katastrofer, så vi kan forberede os på dem, evt. forebygge dem og redde liv. Robotter kan forbedre vores evne til at forudsige naturkatastrofer og dermed forhindre skadevirkningerne, da robotterne kan udføre opgaver, som vi mennesker ikke er i stand til. Robotter kan også hjælpe os med at genopbygge efter katastrofer, da vi må acceptere, at naturkatastrofer ikke altid kan undgås. Robotter kan hjælpe os mennesker med at blive i stand til at blive ved med at leve i området på kloden hvor natur fænomener udgør en potentiel trussel mod os.

Kan jeres hold udvikle en robot, der kan hjælpe os med at undgå eller minimere skader forårsaget af naturkatastrofer eller som kan hjælpe med at genopbygge efter de skader og påvirkninger, som naturkatastrofer har haft på vores levevilkår og beboelsesområder?

For de to emner “Bæredygtig Fremtid” og “Naturens Kræfter” kan I finde inspiration I FN’s Verdensmål.

  • Mål 12: Ansvarlig forbrug og produktion
  • Mål 13: Klimaindsats
  • Mål 15: Livet på land

Download opgave og generelle regler til Future Innovators

Download opgaven til Future Innovators

Download generelle regler til Future Innovators

RoboMission

 RoboMission kategorien skal holdet bygge en robot, der kan løse en række opgaver/missioner på en bane på tid. Du er velkommen til at rekvirere print-filer til RoboMission banerne, så du selv kan printe dem. Kontakt bir@eskills.dk for at få printfilerne tilsendt.

Alle kategorier bygger på et generelt sæt af regler som findes herunder. Foruden det specifikke kategori regelsæt.

Download generelle regler til RoboMission

Indskoling (WRO KIDS Game)

I denne opgave skal holdet bygge en robot, der kan hjælpe nogle af klodens dyr, der er kommet i fare pga. klimaforandringer eller naturkatastrofer.

En skovbrand skal slukkes, så hjortene kan brunges i sikkerhed. En isbjørn skal hjælpes væk fra en lille isflage. Flodhesten tørster pga tørke og skal have vand og endelig skal havet renes for plastik, så hav skildpadderne ikke dør af at spise plastikken.

Mellemtrin (Elementary)

Opgaven går ud på at hjælpe et landsbyfælleskab med at dyrke økologiske grøntsager og frugt. Der skal vandes og høstes, jorden skal gøres klar til såning og der skal passes på hønsene.

 

Udskoling (Junior)

Holdet skal hjælpe med at gøre vores byer grønnere. Grønne byer har renere luft, der er godt for vores sundhed. Grønne byer har flere parker og haver som er dejlige steder at lege og gå på opdagelse.

Grønne byer bruger vedvarende energi som er bedre for miljøet.  Robotten skal hjælpe os med at opnå alt dette ved at etablere grønne områder, taghaver i beboelsesområder og sørge for at el-cyklerne kan blive opladte.

Ungdomsuddannelserne (Senior)

Holdets robot skal hjælpe med genopbygning efter naturkatastrofer. Der har været et stort jordskælv, og robotten skal hjælpe med at genopbygge husene, fjerne murbrokker og reparere vandledninger.

Download opgave til indskoling

Download byggevejledning til indskoling

Download opgave til mellemtrin

Download byggevejledning til mellemtrin

Download opgave til udskoling

Download byggevejledning til mellemtrin

Download opgave til senior

Download byggevejledning til senior