Skt Klemensskolen i Odense, var allerede i 2018 med i WRO som en af de første folkeskoler i Danmark. Læs her hvad Thomas Fallemann, der er lærer og teknologivejleder på skolen samt læringskonsulent for “Børnene i Robotbyen Odense” skriver om deres erfaringer.

Skt Klemensskolen i Odense, var allerede i 2018 med i WRO som en af de første folkeskoler i Danmark.

På baggrund af de gode erfaringer besluttede vi på et møde i Odense i foråret 2019 i samarbejde med Odense Kommune og Kerteminde Kommune at afprøve WRO konceptet. Konceptet viste sig at passe særdeles godt ind i grundskolen, og i Odense kommune testede vi konceptet i både indskoling og mellemtrin.

Som en ekstraordinær afslutning på forløbet lavede vi et stævne med skoler fra Kerteminde og Odense Kommuner, hvor klasserne kunne konkurrere mod hinanden. Vi havde en fantastisk dag, som rundede et rigtig godt forløb af i vores 3. kl. og 6. kl. Forløbene lægger på fornem vis op til at arbejde med innovation og robotteknologi. Vores lærere synes at konceptet er nemt at overskue, og det er nemmere at komme i gang med, i forhold til andre lignende koncepter. WRO er allerede skrevet ind som en fast del af skolens årshjul i både indskoling og mellemtrin.

Som en del af styregruppen for vores lokale afdeling vil vi 2020 udbrede konceptet til flere skoler i Odense Kommune, hvor det passer perfekt ind projektet “Børnene i Robotbyen”.

WROs  fleksible og uformelle opsætning passer meget fint ind i grundskolen, og det er planen at vi i indeværende skoleår igen vil lave et stævne, og det er vort håb at andre kommuner vil tilslutte sig.

Støtten fra WRO Danmarks sekretariat til planlægning og gennemførsel af koncept og stævne har være uvurderlig for os.