December Nyt – 2024 Tema

Kære venner af WRO I ønskes alle en rigtig dejlig jul og et godt nytår. Tak for samarbejdet i 2023, som med omkring 3.500 deltagere har været et rigtig dejligt WRO-år. Vi glæder og rigtig meget til det fortsatte samarbejde – og vi er lige nu i gang med at oversætte...

Generalforsamling WRO 13/10 2021

Hermed indkaldes til Generalforsamling i WRO onsdag d. 13/10 kl. 16.00 – 17.00. Dagsorden i hht. vedtægterne er: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskabsaflæggelse 4. Behandling af indkomne forslag 5. Fastsættelse af betaling for deltagere i WRO...

Informationsmøde om WRO 2021

Vi har nu endelig opgivet at komme rundt i landet og præsentere WRO 2021 og de forskellige opgaver – COVID-19 er igen i vejen. Da vi har allerede de første stævner i marts (5. og 9. i Slagelse) og 15/3 på Experimentarium i Hellerup, vil vi gerne gennemgå årets...