Medlemmer af WRO-DK indkaldes til generalforsamling.

Tid: Onsdag d. 30. september 2020 kl. 16.00 – 17.30

Sted: Antvorskov skole, Sejerøvej 1, 4200 Slagelse

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Regnskabsaflæggelse

4. Behandling af indkomne forslag

5. Fastsættelse af betaling for deltagere i WRO undervisning/konkurrencer i Danmark

6. Godkendelse af budget

7. Valg af formand

8. Eventuel supplering af bestyrelsen

9. Godkendelse af aftale med Sekretariatsfunktionen (WRO National Organizer Denmark)

10. Valg af (registreret) revisor

11. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen på bir@eskills.dk

 Tllmelding her  senest 23. september 2020