Hermed indkaldes til Generalforsamling i WRO onsdag d. 13/10 kl. 16.00 – 17.00.

Dagsorden i hht. vedtægterne er:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Regnskabsaflæggelse

4. Behandling af indkomne forslag

5. Fastsættelse af betaling for deltagere i WRO undervisning/konkurrencer i Danmark

6. Godkendelse af budget

7. Valg af formand

8. Eventuel supplering af bestyrelsen

9. Valg af (registreret) revisor

10. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen på bir@eskills.dk

Deltagelse foregår via Zoom.

Tilmelding senest 4/10 2021 her .

Efter tilmelding sendes link til Zoom møde