Brug af fossile brændstoffer er skadeligt for vores klima, og derfor er vi nødt til hurtigst muligt at skifte til flere grønne og vedvarende energikilder, som f.eks. sol, vind, vand og geotermisk energi. Brugen af vendvarende energi giver også nye udfordringer og dem skal robotterne hjælpe os med at løse.

Årets tema læner sig op ad FN’s verdensmål nr. 7 “Bæredygtig Energi” og der er masser af inspiration at hente der

Årets tema gælder for aldersgrupperne Mellemtrin, Udskoling og Senior. For Indskkolingen beholder vi 2020 temaet et år endnu.

 Alle opgaver og regler for WRO 2021 offentliggøres 15. januar 2021 – men se allerede nu den officielle teaser her