Robotter skal hjælpe med at afskaffe sult

Robotter skal hjælpe med at afskaffe sult

Årets WRO tema tager sit afsæt i FN’s bæredygtighedsmål nr. 2: Stop Sult. Der skal bygges robotter der understøtter den måde, som vi dyrker afgrøder på og den måde vi producerer, fordeler og forbruger fødevarer på.