Næsten 800 millioner mennesker i verden sulter. Samtidigt bliver ca.1/3 af al mad aldrig spist – den går til spilde. Desværre bliver meget af den mad, som vi producerer, smidt ud fordi den bliver for gammelt, kasseret fordi den er grim, eller afgrøderne rådner på markerne, fordi den ikke når at blive høstet. Landmænd, butikker og forbrugere bruger mange ressourcer hvert år på at dyrke, forarbejde, transportere og indkøbe mad, som aldrig bliver spist.

I år er WRO-missionen at bygge og programmere robotter der fokuserer på FN’s bæredygtighedsmål nr. 2: Stop Sult.

Opgaverne handler om hvordan vi kan

  • Fremme bæredygtigt landbrug
  • Forbedre ernæring
  • Opnå større fødevaresikkerhed
  • Stoppe sult

I udviklingslandene er det ofte problemer med høst, køling, emballering og transport at fødevarer, der er skyld i det store spild. Mens det i de rige lande ofte er butikkernes politik, madens udseende og vores indkøbsvaner, der gør, at vi kasserer madvarer, der sagtens kunne være spist. I Danmark smides der hvert år omkring 700.000 tons madvarer ud ialt. Det skønnes at private husholdninger i snit står for at smide 200 kg. madvarer ud, svarenede til en værdi på ca. kr. 10.000.

Madspild finder sted i så stort et omfang, at det er en trussel mod fremtidens behov for at brødføde det stigende antal mennesker på Jorden.

Samtidigt er vi nødt til at finde nye og forbedrede måder at producer fødevarer på for at brødføde verdens voksende befolkning, der anslås at ville vokse med 2 milliarder frem mod 2050. Dette skal ske på en bæredygtig måde, så vi ikke samtidigt belaster miljøet mere end højst nødvendigt – dvs. bedre måder at dyrke, høste, transportere og fordele fødevarer på.

Læs mere under WRO2018.