WRO 2020 Kick off for Senior aldersgruppen

Vi genoptager traditionen med at afholde Kick off for Senior aldersgruppen – og nu i en ny og udvidet udgave. Vi inviterer til Kick off fra fredag 28/2 kl. 13.00 – lørdag 29/2 kl. 17.00 på SDU i Odense. Undervisere og elever, der har lyst til at være med i...

Klimapatruljen

Klimapatruljen er temaet for WRO i 2020. Hvordan kan robotter være med i kampen mod klimaforandringer og deres konsekvenser. Temaet læner sig op af FN’s Verdensmål nr. 13: Klimaindsats. Handl hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser....