I foråret har vi med stor succes afholdt to mindre WRO stævner på hhv. Sødalskolen i Brabrand og Skt. Klemensskole i Odense.

På Sødalskolen havde 4. klasserne inviteret hold fra Coding Pirates i Aarhus til at dyste med, og på Skt. Klemesskolen havde 3. klasserne inbudt en 4. klasse fra Stubbæk skole i Aabenrå til kamp.

Ideen med at afholde mindre stævner er, at det er nemt og billigt at komme igang. Der skal anvendes 8-10 lektioner for at gøre eleverne parate til et stævne, som foregår på en almindelig skoledag. Her kan man invitere resten af skolen elever og evt. forældre, søskende og bedsteforældre.

Vores erfaring er, at eleverne i løbet af de forberedende lektioner når at programmere og bygge en robot, der kan løse opgaverne på banen i Regular. Oveni bliver de udfordret på at kunne lægge en strategi, tænke taktisk og at kunne samarbejde om at styre robotten.

I OPEN disciplinen havde eleverne fundet inspiration fra billeder af maskiner og robotter, der hjælper med at producere fødevarer eller minimere madspild. I løbet af forberedelserne havde de tydeligvis fået en spirende forståelse af hvordan forskellige former for teknologi og robotter virker, og hvad man kan bruge dem til i hverdagen.

Under Tilmelding kan du se hvordan I kommer igang med WRO.

Hvis du er interesseret i at høre mere om stævner, deltage i et stævne eller selv afholde et stævne på din skole, så udfyld denne formular og vi kontakter dig med relevant information. Du er naturligvis også velkommen til at tage direkte fat i Birthe Ritter på telefon 29494403 eller email bir@eskills.dk